Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την καταστολή της αύξησης τάσης στον μετατροπέα;

Η καταστολή αύξησης τάσης βρίσκεται κάτω από το στοιχείο μενού "Παράμετροι λειτουργίας" στην εφαρμογή FusionSolar, καθώς και στην πύλη παρακολούθησης.